به گزارش منسوخ مندویه، کابینه یارانه 1.08 میلیون روپیه کود برای فصل خریف را تصویب کرد | اخبار

17 مه 2023، 22:36 ISTمنبع: ANI

منسوخ منداویه، وزیر بهداشت و رفاه خانواده در 17 مه، در حالی که در جلسه توجیهی کابینه با اشوینی وایشناو، وزیر اتحادیه صحبت می‌کرد، اعلام کرد که کابینه 1.08 لک کرور یارانه کود را برای فصل خریف تصویب کرده است. وی همچنین اعلام کرد که کابینه تصمیم گرفته است که دولت هند هزینه کودهای شیمیایی را افزایش ندهد. 100 تا 125 لک متریک تن DAP و NPK استفاده می شود. 50-60 لک متریک تن MOP استفاده می شود. دولت مودی یارانه را افزایش داد تا کشاورزان به موقع کود دریافت کنند، اما MRP افزایش پیدا نکرد. برای محصولات خریف، کابینه تصمیم گرفته است که دولت هند هزینه کود را افزایش ندهد. کابینه یارانه 1.08 میلیون روپیه کود برای فصل خریف را تصویب کرده است.