به روزرسانی COVID-19: تعداد کل هند به 94.62 لک | اخبار

دسامبر 01 ، 2020 ، 03:12 PM ISTمنبع: ANI

تعداد COVID-19 هند در تاریخ 1 دسامبر به 94،62،810 رسید. افت قابل توجهی در موارد جدید COVID-19 مشاهده شد و در 24 ساعت گذشته 31،118 مورد جدید و 482 مورد مرگ گزارش شد. در حال حاضر ، 4،35،603 مورد فعال ویروس کرونا در کشور وجود دارد در حالی که کل موارد بهبود یافته 88،89،585 با 41،985 ترشحات جدید است.