«به‌دقت نشان داده شد»: پس از حمایت نخست‌وزیر مودی از «داستان کرالا»، قربانی یک تغییر مذهبی اجباری نیز از فیلم حمایت می‌کند | اخبار

06 مه 2023، ساعت 12:25 صبح ISTمنبع: ANI

در بحبوحه رکود سیاسی در جریان فیلم، «داستان کرالا»، که بر اساس داستان ناگفته رادیکالیزه شدن و قاچاق دختران برای جوانه زدن وحشت ساخته شده است، شروتی، قربانی گرویدن اجباری مذهبی که به اسلام کشانده شده بود، از فیلم حمایت کرد و گفت. که «نباید از آن غفلت کرد. شروتی که آن را «داستان او» می نامد، گفت که این فیلم به دقت واقعیت را به تصویر می کشد. پیش از این، نخست وزیر نیز سکوت خود را در مورد مناظره جاری شکست و گفت که این فیلم بر اساس یک توطئه تروریستی است.