بهترین سیستم های حضور و غیاب – 18 سازنده

اختیاری: کارت مجاورت بر روی خواننده نشان داده می شود. ممکن میباشد یک HID Proximity/iClass یا MIFARE Smart Card/ EM Proximity Reader در باطن ادغام شود. اگر سنسور ضعیف یا این که دقیق نباشد، احتمال متعددی وجود دارد که موردها مثبت کاذب را شمارش نماید و ممکن هست به افراد تصادفی اجازه ورود به محل کار را بدهد. سیستم حضور و غیاب KENT CamAttendance اساسی HRMS موجود شما سازگار هست و می تواند از روش API ها، webhook، داده های روزگار بندی شده و غیره یکپارچه شود. همین سیستم نو حضور و غیاب تشخیص چهره به طور کامل جایگزین سیستم های حضور و غیاب آنلاین گذشته خواهد شد. رئیس پایگاه دیتا های حضور و غیاب کارمندان اهمیت سیستم های دستی مثل صفحات گسترده اکسل یک راه و روش روزگار بر و سابق است. وظایف را می اقتدار از قبل برای کاهش هزینه های سربار برنامه ریزی کرد و به مدیریت یاری کرد تا گزارش های به موقع پرسنل را به جهت رئیس مؤثر نیروی فعالیت ارائه دهد. پورتال سلف خدمت پرسنل به سرپرستان و مدیران اذن می دهد تا برنامه های کاری روزانه را در زمان واقعی تغییر‌و تحول دهند. همچنین می‌توانید نرم‌افزار را برای فرآیندهای متعدد در سازمان خویش پیکربندی کنید، مثل پردازش حضور روزمره خودکار، هشدارهای غیبت، خط‌مشی لغو دستی، اعلان‌های روی داد و مورد ها دیگر. یک قابل انعطاف افزار محاسبه بر حضور و غیاب خوب، حضور و غیاب را در دوران واقعی پردازش می کند. به دست آوردن و کارهایی میباشند که هنوز این ابزارهای قابل انعطاف افزاری را از دست می دهند. دستگاه های آیتم استعمال برای توده آوری دیتا های حضور و غیاب. مشت های درون و بیرون کارمندان. این نرم افزار امکان ردیابی GPS را مهیا می کند و به کارمندان کمک می نماید حتی زمانی که خارج از محل عمل می کنند، ورود و خروج کنند. بدون جزئیات حضور و غیاب، مدیر حقوق و دستمزد پرسنل و کارایی آموزشی علم آموزان غیر ممکن می شود. Mitrefinch گزارش جامع حضور و غیاب، طیف متنوعی از گزینه های پانچ، ردیابی مطابقت، و ردیابی اتومات حضور و غیاب کارکنان را ارائه می دهد. دستگاه های بیومتریک مانع از مشت زدن کارکنان به یکدیگر می شود. امنیت و مدیر خود را از طریق دستگاه های حضور و غیاب پیشرفته متعدد شامل اثر انگشت بیومتریک، کارت تشخیص چهره RFID/Mifare، کد QR و اکثری مورد ها دیگر این لینک افزایش دهید. این قابل انعطاف افزار همگام با دستگاه های بیومتریک به تیتر یک ابزار امنیتی عالی کار می کند. این نرم افزار مهم ذخیره سازی اطلاعات در یک پایگاه دیتا مرکزی که برای یک سری کاربر قابل دسترسی است، به ساده سازی فرایند کمک می کند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت اطلاعات بیشتر وب وبسایت خود باشید.