بهترین آلیاژهای فولاد کدامند؟

فولاد فلزی است که از آن استفادههای زیادی میشود که از جمله میتوان به تولید سیم، لوله و یا ورق فولاد اشاره کرد. منعطف بودن این فلز، شکلپذیری آن، هدایت گرمای مناسب، مقاومت بسیار فوق العاده و ضدزنگ بودن این محصول از ویژگیهای فوق العاده فولاد محسوب میشود که این دلایل سبب شده است تا برای مصارف مختلف، مورد استفاده قرار بگیرد. اما فولاد از آلیاژهای متفاوتی تولید میشود که هر کدام از آنها نیز خصوصیات خاص خودشان را دارند. در ادامه سعی کردهایم تا توضیحات کوتاه اما مفیدی را دربارهی آلیاژهای فولاد ارائه دهیم.

 

اقسام مختلف آلیاژ فولاد

در نظر داشته باشید که هدف از تولید هر یک از فولادهای آلیاژی برای مقاصد صنعتی یا هدفهای دیگر است که به واسطه ویژگیهای خاصشان مورد توجه قرار گرفتهاند. این آلیاژهای فولاد که بهترین نوع هستند، به موارد زیر دستهبندی میشوند:

  • فولاد کروم مولیبدن

در این آلیاژ فولادی مقداری مولیبدن به فولاد اضافه خواهد شد و حداقل کربنی که در آن وجود دارد نیز دو دهم است. همچنین درصد کروم در این آلیاژ فولادی نیز بین چهاردم تا 1 بوده و درصد مولیبدن نیز به حداکثر 4 صدم میرسد. از ویژگیهای این آلیاژ فولادی میتوان به سرسخت و چقرمه بودن آن اشاره کرد. ناگفته نماند که بیشترین استفاده از این آلیاژ فولاد را در صنایعی مانند صنعت نفت خواهد بود. اطلاعات قیمت های به روز

  • فولاد کروم نیکل (ضدزنگ)

از جمله ویژگیهایی که این آلیاژ فولادی دارد میتوان به استقامت آن اشاره کرد. معمولاً از فولاد کروم نیکل در تولید محصولات خانگی و یا تجهیزات کارخانههای لبنیات استفاده میشود. حداقل کروم و نیکلی که در این آلیاژ فولاد بکار گرفته شده است به ترتیب در حدو 18  و 12 درصد است. ناگفته نماند که این نوع از آلیاژ فولادی را میتوان ریختهگری یا پرس کرد.

  • فولاد کروم وانادیوم

از خصوصیات این آلیاژ فولادی راحت کار کردن روی آن است که به دلیل چکشخوار بودن آن قابل انجام خواهد بود. میزان وانادیوم در این آلیاژ به حداقل 10 درصد میرسد. همچنین با توجه به اینکه این آلیاژ فولاد دارای مقاومت قابل توجهی است به راحتی میتوان آن را جوش داد. ریزدانه بودن این محصول، آن را آماده استفاده در تولید موتور دریایی، پیج و

Related Posts: