بهارات بند: کشاورزان ، فعالان معترض به قوانین مزرعه در سراسر کشور | اخبار

08 دسامبر 2020 ، 10:01 PM ISTمنبع: TNN

مردم از اقشار مختلف مردم در حمایت از بهارات باند که روز سه شنبه توسط اتحادیه های کشاورزان فراخوانده شده بود ، بیرون آمدند. اگرچه ، باند در ایالت های مختلف واکنش متفاوتی را مشاهده کرد. ایندورا آناژ مندی در طی بهار بانتی که کنگره در حمایت از تشکل های کشاورزان اعلام کرد ، به یک کانتون پلیس تبدیل شد. حین اجرای باند در اماکن اعتراض ، امنیت بیشتر شد. معترضین شعارهایی علیه دولت سر داده و خواستار لغو قوانین مزرعه شدند. این مرکز قبلاً به کشاورزان اطمینان داده است که دولت از علاقه آنها چشم پوشی نخواهد کرد.

مطالب جدید خواندنی  "فقط عملکرد محصول مادیا پرادش را خریداری می کند": CM Shivraj Singh Chouhan | اخبار