بنگال غربی: حادثه انفجار WB: دیلیپ گوش رهبر BJP به محل انفجار رسید و با خانواده قربانیان ملاقات کرد | اخبار

18 مه 2023، 22:25 ISTمنبع: ANI

دو روز پس از انفجار بزرگ در مدینیپور شرقی بنگال غربی، دیلیپ گوش رهبر BJP در 18 مه به محل انفجار رسید و با خانواده قربانیان ملاقات کرد. انفجار در کارخانه غیرقانونی فشفشه جان 9 نفر را گرفت و تعدادی نیز به شدت مجروح شدند. دیلیپ قوش در گفتگو با ANI گفت که مشخص است که دولت تا چه اندازه این جنایت را پنهان می کند. پس از چنین جنایت فجیعی، خود مردم محلی او را دیدند که به اودیشا می رود. او به تازگی 200 تا 1000 روپیه متهم شده است. واضح است که دولت تا چه اندازه این جنایت را پنهان می کند.»