بنگالورو: رئیس مارشال هوایی در هلیکوپتر LCH بومی پرواز می کند | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 05:16 PM ISTمنبع: TOI.in

رئیس مارشال هوایی RKS Bhadauria در 20 نوامبر در هلیکوپتر سبک جنگی بومی (LCH) که در بنگالورو توسعه یافته بود ، یک پرواز انجام داد. LCH یک بالگرد تهاجمی بومی است که توسط HAL تولید شده است. توسط نیروی هوایی هند استفاده خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>