بنگالورو: رئیس مارشال هوایی در هلیکوپتر LCH بومی پرواز می کند | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 05:16 PM ISTمنبع: TOI.in

رئیس مارشال هوایی RKS Bhadauria در 20 نوامبر در هلیکوپتر سبک جنگی بومی (LCH) که در بنگالورو توسعه یافته بود ، یک پرواز انجام داد. LCH یک بالگرد تهاجمی بومی است که توسط HAL تولید شده است. توسط نیروی هوایی هند استفاده خواهد شد.