بعد از ظهر نپال: نخست وزیر نپال تاج گل در راجغات دهلی می گذارد | اخبار

01 ژوئن 2023، 11:14 صبح ISTمنبع: TOI.in

پوشپا کمال داهال پراچاندا، نخست‌وزیر نپال روز پنجشنبه تاج گلی را در راجغات دهلی گذاشت. نخست وزیر نپال روز چهارشنبه در یک سفر چهار روزه به هند وارد دهلی شد. نخست وزیر مودی و پراچاندا قرار است روز پنجشنبه در زمینه انرژی، اتصال و تجارت گفتگو کنند. این اولین سفر دوجانبه پراچاندا به خارج از کشور پس از تصدی مقام عالی در دسامبر 2022 است.