بعد از انتخابات درب فرمانداری مستبد ، فاشیست ماماتا نشان داده خواهد شد: تجاسوی سوریا | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 09:03 PM ISTمنبع: ANI

رئیس BJP یووا مورچا ، تجاسوی سوریا در تاریخ 09 نوامبر دولت ماماتا بانرجی را “خودکامه ، دیکتاتوری و فاشیست” خواند و افزود که دولت “دیدی” پس از انتخابات مجلس ایالتی سال آینده از بنگال غربی خارج خواهد شد. سوریا گفت ، “حتی یک فداکاری و حتی یک شهادت نیز بی فایده نخواهد بود. ما اطمینان خواهیم داد که در انتخابات آینده درب این دولت خودکامه ، دیکتاتوری و فاشیست ماماتا بانرجی به نمایش گذاشته خواهد شد. من از سرخپوستان وظیفه شناس ، که به قانون اساسی هند احترام می گذارند و می ارزند ، می خواهم که علیه فاشیسم در بنگال غربی صدا بلند کنند ، به معنای حاکمیت قانون هستند. ” انتخابات مجلس قانونگذاری بنگال غربی سال آینده برگزار می شود.