بزرگتر نویدا: آتش سوزی در خیابان 14 شهر گور شهر نویدا بزرگ، آتش نشانی در محل | اخبار

26 آوریل 2023، ساعت 12:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی چند طبقه در خیابان 14 شهر گور سیتی 2 در نویدا بزرگ (غرب) در اوتار پرادش رخ داد. آتش نشانی در محل این انجمن گسترش نویدا حاضر شده است. جزئیات بیشتر در انتظار است.