بزرگتر نویدا: آتش سوزی در خیابان 14 شهر گور شهر نویدا بزرگ، آتش نشانی در محل | اخبار

26 آوریل 2023، ساعت 12:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی چند طبقه در خیابان 14 شهر گور سیتی 2 در نویدا بزرگ (غرب) در اوتار پرادش رخ داد. آتش نشانی در محل این انجمن گسترش نویدا حاضر شده است. جزئیات بیشتر در انتظار است.

مطالب جدید خواندنی  انتخاب های برتر مواد شیمیایی