بر اساس داستان واقعی، “داستان کرالا” در حال ایجاد آگاهی عمومی است: MoS Meenakashi Lekhi | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:20 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه میناکاشی لخی در 8 مه از فیلم «داستان کرالا» که به دلیل داستان آن جنجالی شد، حمایت کرد. وزیر امور خارجه میناکاشی لخی در حین صحبت با ANI گفت که این فیلم بر اساس داستان واقعی ساخته شده و در حال ایجاد آگاهی عمومی است. “این بر اساس داستان زندگی واقعی است و باعث ایجاد آگاهی عمومی می شود. بلاهایی به جامعه آمده است و باید آن بلاها پایان داد که جهاد عشقی یکی از آنهاست. از آنها (کنگره) بپرسید که تبلیغات برای چیست… با ارقام می توانم بگویم و ارقام هم در فیلم نشان داده شده است. میناکاشی لخی گفت: کودکان دختر مجرد در کرالا بیشتر مورد هدف قرار می گیرند.