بریج بوشان شاران سینگ، رئیس WFI می گوید اعتراض کشتی گیران: استعفا نمی دهم، من بی گناهم | اخبار

29 آوریل 2023، 11:24 صبح ISTمنبع: TOI.in

بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) گفت که استعفا کار بزرگی نیست، اما در صورت استعفا به نظر او ادعاهای آنها (کشتی گیران) را پذیرفته است. وی گفت: تقریباً دوره تصدی وی به پایان رسیده است و تا 45 روز آینده انتخابات برگزار می شود و دوره او به پایان می رسد. احزاب مختلف سیاسی از کشتی گیران معترض حمایت کرده اند. پلیس دهلی همچنین دو FIR را علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) به اتهام آزار و اذیت جنسی توسط هفت زن کشتی گیر ثبت کرد.