بریج بوشان سینگ، رئیس WFI در میان اعتراض کشتی گیران، “در صورت اثبات گناه خود را حلق آویز خواهم کرد.” اخبار

31 مه 2023، 22:54 ISTمنبع: ANI

بریج بوشان شاران سینگ، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا و رئیس فدراسیون کشتی هند، پس از اتهامات جنسی متعددی که علیه او مطرح شد، گفت که در صورت اثبات جرم خود را تحویل خواهد داد. بریج بوشان شاران سینگ هنگام سخنرانی در یک اجتماع عمومی در شهر گفت: “اگر تنها یک اتهام علیه من ثابت شود، خود را حلق آویز خواهم کرد. اگر شما (کشتی گیران) مدرکی دارید، آن را به دادگاه ارائه دهید و من آماده پذیرش هر گونه مجازات هستم.” بارابانکی در 31 مه.