بریج بوشان سینگ، رئیس WFI درباره حکم دادگاه می گوید: “من به قوه قضاییه ایمان دارم…” اخبار

05 مه 2023، 01:23 صبح ISTمنبع: ANI

رئیس فدراسیون کشتی هند و بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند و نماینده حزب بهاراتیا جاناتا، در 4 ماه مه گفت که به دلیل ادعاهای آزار جنسی توسط کشتی گیران معترض در جانتار مانتار، به قوه قضاییه ایمان کامل دارد. «طبیعت من تقویت رفاه انسانی، رفاه اجتماعی و آینده امن کودکان است. من به کارم ادامه خواهم داد. من به قوه قضائیه ایمان دارم، آنها قضاوت کرده اند. بریج بوشان سینگ گفت: من از آنها تشکر می کنم.