بریبوشان شاران: اخبار | اخبار

23 آوریل 2023، 11:51 عصر ISTمنبع: ANI

کشتی گیران برجسته هندی دوباره اعتراض خود را علیه رئیس فدراسیون کشتی هند، بریبوشان شاران سینگ در 23 آوریل آغاز کردند و خواستار حذف بریج بوشان از دفتر مرکزی و منحل شدن WFI شدند. «ما فقط یک مشکل داریم. دلیل اعتراض این است که تا به حال کاری انجام نشده است…ما برای نجات کشتی آمده ایم. ما ساعت 4 بعدازظهر می نشینیم و صحبت می کنیم.” کشتی گیر باجرانگ پونیا گفت. کشتی گیران در ژانویه علیه فدراسیون کشتی هند (WFI) اعتراض کردند.