برنامه دولت مادها پرادش برای تحمیل مالیات به رفاه صندوق گاو: CM Shivraj سینگ | اخبار

23 نوامبر 2020 ، 08:53 AM ISTمنبع: Times Now

دولت مادیا پرادش در نظر دارد مالیات Gau seva را برای جمع آوری کمک مالی برای طرح های رفاهی گاو اخذ کند. “ما قبلاً بخشی از وعده های غذایی خود را برای گاوها و سگ ها نگهداری می کردیم. اکنون این سنت فقط در موارد استثنایی رعایت می شود. بنابراین ، من در نظر دارم مالیات کمی از مردم برای رفاه گاوها در پناهگاه های گاو دریافت کنم.” شیوراج سینگ چوهان ، وزیر ارشد مادیا پرادش در مورد گوپشتامی گفت. وی افزود: “در مادیا پرادش حدود 7 لك تا 8 لك گاو ولگرد وجود دارد. دولت ایالت حدود 2000 پناهگاه گاوی جدید احداث خواهد كرد. همه پناهگاه های گاو توسط دولت اداره نمی شوند اما سازمان های غیردولتی نیز آنها را اداره می كنند.”