برخورد کوپوارا: “جیره ای که از تروریست ها ضبط شده بود دارای علامت “ساخت پاکستان” بود، ارتش هند اعلام کرد | اخبار

04 مه 2023، 07:54 عصر ISTمنبع: ANI

دو تروریست در روز 3 مه در یک رویارویی با نیروهای امنیتی در منطقه Kupwara جامو و کشمیر کشته شدند. به ما اطلاع داده شد که تروریست ها در سراسر LoC می توانند نفوذ کنند. هشدار شدید در این منطقه اعلام شد. جوان های ما آماده کمین تروریست ها بودند. دو عامل نفوذی با موفقیت خنثی شدند. این تروریست ها جیره بقا داشتند. جیره دارای علامت های «ساخت در پاکستان» است. وینود نگی، فرمانده تیپ، ضمن سخنرانی در یکی از خبرنگاران در همین رابطه گفت: این مأموریت، تلاش مشترک ارتش هند، پلیس J&K و سازمان‌های اطلاعاتی بود.