برخورد پامپور: یک تروریست دیگر خنثی شد | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 09:21 PM ISTمنبع: ANI

یکی دیگر از تروریست ها در یک دیدار مستمر در جامو و پمپور کشمیر خنثی شد. در اوایل روز ، نیروهای امنیتی یک تروریست ناشناس را به ضرب گلوله کشته و پس از ساعتها جنگ اسلحه ، یک تروریست دیگر نیز کشته شد. مواد متخلف از جمله اسلحه و مهمات کشف شد. عملیات جستجو ادامه دارد. جزئیات بیشتر منتظر است این برخورد در تاریخ 05 نوامبر بین تروریست ها و نیروهای امنیتی در منطقه لالپورا در پامپور آغاز شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>