برای کسانی که قانون را به دست می گیرند مجازات وجود دارد: SP MLA Puja Pal در مورد برخورد اسد احمد | اخبار

14 آوریل 2023، 11:41 عصر ISTمنبع: ANI

SP MLA و همسر راجو پال در واکنش به برخورد اسد احمد و غلام توسط پلیس UP گفتند که برای کسانی که قانون را به دست می گیرند مجازات وجود دارد. پال در صحبت با ANI گفت: «دولت و اداره در حال تعیین مجازات برای مجرمان هستند. اگر کسی قانون را در دست بگیرد، مجازات دارد.»