برای راهول گاندی همه بد هستند به جز او و اعضای حزبش: نالین کوهلی | اخبار

03 ژوئن 2023، ساعت 12:28 صبح ISTمنبع: ANI

نالین کوهلی، رهبر BJP، به بیانیه راهول گاندی در مورد اتحادیه مسلمانان هند، که او در 1 ژوئن در هنگام تعامل با خبرنگاران در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن دی سی بیان کرد، واکنش نشان داد. او در حین صحبت با ANI، گفت: “راهول گاندی ثابت می کند که می تواند. وقتی خارج از کشور است هر چه می خواهد بگوید. هر چه می گوید ربطی به حقیقت و منطق ندارد. به گفته او همه بد هستند جز او و اعضای حزبش. همه دنیا از لیگ مسلمانان خبر دارند. کنگره هیچ گزینه دیگری جز حمایت از اظهارات راهول گاندی ندارد زیرا او رهبر مشهور آنهاست.