بدون بودجه خارجی برای سازمان های غیردولتی که از فعالیت های سیاسی حمایت می کنند | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 09:11 AM ISTمنبع: TOI.in

پس از معرفی یک رژیم سختگیرانه تر برای سازمان های غیردولتی و انجمن های بودجه ای خارجی با اصلاحات اخیر در قانون تنظیم سهم خارجی ، 2010 ، دولت اکنون قوانین سهم خارجی (مقررات) 2011 را اصلاح کرده است تا آنها را سخت تر کند. طبق این قانون ، کلیه نهادهایی که به دنبال ثبت نام یا مجوز قبلی تحت FCRA هستند ، باید به مدت سه سال وجود داشته باشند و حداقل 15 لک برای فعالیت های اصلی خود به نفع جامعه در طول سه سال مالی گذشته صرف کرده باشند. طبق قانون جدید ، نهادهای دارای ماهیت سیاسی از دریافت کمک های خارجی منع می شوند. قوانین جدید همچنین هزینه درخواست اعطای ثبت نام تحت FCRA را افزایش داده است.

مطالب جدید خواندنی  نحوه برای شروع مواد شیمیایی با کمتر از $100