بحران سودان: درخواست دختر برای بازگشت امن پدر | اخبار

20 آوریل 2023، 08:32 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

در اینجا ویدئویی از درخواست یک دختر برای بازگشت امن پدر از سودان را مشاهده می کنید. هندی ها در سودان بارها درخواست کمک ارسال کرده اند. اوضاع در کشور در بحبوحه جنگ داخلی متشنج است. آتش متقابل شدید بین ارتش سودان و نیروهای شبه نظامی رقیب. 31 نفر از کارناتاکا در امت اسلامی سرگردان هستند و یک نفر بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. آب و برق در بسیاری از مناطق سودان قطع شده است. مردم ساکن در شهرها، به ویژه در پایتخت خارطوم، برای دسترسی به مایحتاج روزانه با مشکل مواجه هستند.