بحران آب عمیق در روستای خوکرویهیر نشیک; مردم به دنبال کمک دولت هستند | اخبار

21 مه 2023، ساعت 04:52 عصر ISTمنبع: ANI

در حالی که امروز کشور ما در بحث ربات ها و هوش مصنوعی بسیار پیشرفت کرده است، هنوز مناطقی وجود دارند که نیازهای اولیه در آنها برآورده نمی شود. یکی از این نمونه ها روستای خوکرویهیر در نشیک است که مردم در آن با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می کنند. یک تیم NAI به طور مداوم با این افراد تماس می گیرد و اطمینان می دهد که صدای آنها توسط دولت شنیده می شود.