بحث سکولاریسم: رهبر ارشد کنگره ، شاشی ثارور ، در مرکز | اخبار

نوامبر 01 ، 2020 ، 09:14 AM ISTمنبع: Times Now

رهبر ارشد کنگره ، شاشی ثارور ، با شدت حمله به مرکز اقدام کرد. رهبر بحث سکولاریسم را بازگرداند. ششی ثارور روز شنبه گفت که سکولاریسم به عنوان اصل و رویه در هند در معرض “خطر” است و حتی ممکن است دوره حاکمیت تلاش کند این قانون را از قانون اساسی حذف کند. رهبر اظهار داشت که “نیروهای نفرت” نمی توانند شخصیت سکولار کشور را تغییر دهند. ثارور گفت ، سکولاریسم فقط یک کلمه است و حتی اگر دولت آن را از قانون اساسی خارج کند ، به دلیل ساختار اساسی آن ، همچنان یک قانون اساسی سکولار خواهد بود.