بحث جیرجیرک باعث حادثه سنگ اندازی در ایتاوه | اخبار

10 آوریل 2023، 05:41 عصر ISTمنبع: ANI

ساتیاپال سینگ، دستیار ناظر پلیس روستایی (ASP) روستایی، اتاوه، گفت: یک حادثه سنگ اندازی بین دو گروه از مردان بر سر مسابقه کریکت در 9 آوریل رخ داد. به گفته ASP Rural، این حادثه با بحث در مورد یک مسابقه کریکت که در 8 آوریل برگزار شد، آغاز شد. تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع در حال انجام است.