‘ببر در مسیر’: زنان دوچرخه سوار گردشگری را تبلیغ می کنند ، پیام ایمنی زنان را در مادیا پرادش منتشر می کنند | اخبار

19 نوامبر 2020 ، 09:03 PM ISTمنبع: TNN

یک رالی دوچرخه سوار مخصوص بانوان “Tigress on the Trail” در 19 نوامبر به منظور ارتقا tourism گردشگری و گسترش پیام ایمنی زنان در مادیا پرادش پرچم گذاری شد. 15 زن مشهور دوچرخه سوار از سراسر کشور سفر خود را از Sair Sapata در بوپال آغاز کردند. این دوچرخه سواران قبل از بازگشت به بوپال از پایتخت MP شروع به کار می کنند و از Madhai ، Pench ، Kanha ، Bandhavgarh ، Panna و Khajuraho عبور می کنند.