با 44،059 مورد جدید ، تعداد کل COVID-19 هند از مرز 91 لک عبور کرد | اخبار

23 نوامبر 2020 ، 03:25 PM ISTمنبع: ANI

تعداد COVID-19 هند در 23 نوامبر به 91،39،866 رسید. در مقایسه با دیروز ، افزایش قابل توجهی در موارد جدید COVID-19 مشاهده شد. در 24 ساعت گذشته 4459 مورد جدید و 511 مورد مرگ گزارش شده است. در حال حاضر ، 4،43،486 مورد فعال ویروس کرونا در کشور وجود دارد در حالی که کل موارد بهبود یافته 85،62،642 مورد با 41،024 ترخیص جدید است. طبق ICMR ، 8،49،596 نمونه در 22 نوامبر مورد آزمایش قرار گرفتند.