با روشینی نادار مالهوترا آشنا شوید: ثروتمندترین زن هند | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 11:22 PM ISTمنبع: TOI.in

بر اساس گزارشی از سوی Kotak Wealth Management و Hurun India ، روشنی نادر ملهوترا ثروتمندترین زن هند در سال 2020 است. بر اساس این گزارش ، دارایی روشنی نادار 54850 کرور روپیه است. او همچنین ثروتمندترین زن هند در سال 2019 بود. او همچنین در لیست 100 زن قدرتمند جهان در سال های 2017 ، 2018 و 2019 حضور داشت. روشنی نادار همچنین یک نوازنده کلاسیک آموزش دیده و رئیس HCL Technologies است. روشنی نادر مالهوترا همچنین به ابتکارات مختلف بشردوستانه اشتغال دارد. وی اعتماد “زیستگاه ها” را در سال 2018 برای محافظت از زیستگاه های طبیعی هند و گونه های بومی ایجاد کرد. روشنی نادر 38 ساله تنها دختر بنیانگذار HCL شیو نادار است.