با راهکارهای بازرگانی نرم افزار مالی سپیدار به توسعه کسب و کار خود بپردازید

 

انجام پرسرعت و ساده‌ی فعالیت‌های دارای ارتباط با فروش و پاسخ گویی پر سرعت به مشتریان از ضرورت‌های هر شغلی است. سیستم مشتریان و فروش نرم افزار مالی سپیدار بر پایه واقعیت‌های بازار و آشنایی تام این فرآیندها طراحی شده است. با این سیستم می‌توانید اطلاعات به‌روز، ظریف و درست از حساب مشتریان را در دسترس داشته باشید و اعتماد مشتریان‌تان را ارتقا دهید.

بسته بازرگانی

بسته بازرگانی سپیدار، ویژه شرکت های بازرگانی یا این که شرکتهایی که به خرید و فروش کالا درگیر می‌باشند طراحی شده است. با اعتنا به نوع کار شرکت های بازرگانی که براساس خرید کردن و فروش جنس صورت می گیرد، این پکیج بازرگانی بر بخش هایی مثل فروش ، انبار و دریافت وپرداخت تمرکز دارد.

به امداد این نرم افزار حسابداری بازرگانی می توانید بر موجودی انبار و میزان و زمان سفارش هر فرآورده کنترل دقیقی داشته باشید و همینطور با گزارشات دقیق و جامع سیستم فروش می توانید عملکرد بخش فروش را به خوبی مدیریت کنید. 

این بسته شامل سیستم های زیر می باشد :

·         قابلیت تهیه و تنظیم صورتحساب مشتریان و تامین کنندگان در هر لحظه 

·         مدیریت کامل هزینه ها و در آمد ها در سیستم دریافت و پرداخت 

·         امکان شناسایی کالاهای پر فروش 

·         قابلیت و امکان تهیه گزارشات ریالی و مقداری از موجودی انبار 

·         قابلیت و امکان تعریف کالا با مالیات و عوارض، تعیین انبار مربوطه 

·         قابلیت و امکان دسترسی به کاربران با سطح های متعدد(تعیین انحصار دسترسی برای کاربران)

·         خروج خودکار محصول از انبار پس از ثبت فاکتور 

·         قابلیت بررسی پورسانت بر مبنای حجم فروش به شکل ساده، پلکانی، مبلغی، تعدادی 

·         کنترل دقیق موجودی انبار و موجودی قابل فروش با احتساب پیش فاکتورها

امکانات بسته بازرگانی سپیدار سیستم 

·         ثبت نقطه سفارش و حداکثر موجودی کالاهاپرهیز از نبود موجودی و خواب محصول در انبار

·         گزارش سود و زیان به تفکیک کالا: شناسایی کالاهای پر سود 

·         تنظیم در لحظه صورت حساب طرف مقابلرابطه شفاف با مشتریان 

·         ثبت کل عملیات چکهای دریافتی و پرداختی: مدیریت کل دریافت‌ها و پرداخت ها 

·         نمایش موجودی جنس در انبار: آگاهی دقیق از موجودی قابل فروش و موجودی کالای رزرو شده در لحظه ثبت پیش فاکتور یا فاکتور

·         درج داده های کالا: ثبت ۱۰ مشخصه برای کالا و به کارگیری از آن در تمامی فرمهای انبار و فروش

·         بهبود خدمات پس از فروش: امکان ثبت سریال برای کالاهای شامل سرویس های پس از فروش و نیاز به پیگیری 

·         مدیریت دسترسی در انبار: امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی انبار به کاربران با وظایف متعدد 

·         محاسبه موجودی کالاها در انبار: امکان انجام انبار گردانی و صدور اتوماتیک کسر و اضافه انبار 

چرا بسته بازرگانی سپیدار سیستم؟ 

·         کالا را با مالیات و عوارض مربوط تعریف و محل قرارگیری آن را در هر انبار انتخاب کنید.

·         به آسانی فاکتور فروش کالا را با اعتنا به آخرین ارزش خرید کالا و فروش به خریدار ثبت و سند حسابداری آن را صادر کنید.

·         با ثبت یک یا چند رسید دریافت، یک یا تعدادی از فاکتور مشتری را تسویه کنید.

·         با ثبت رسید خرید، ورود کالا به انبار را درج و وجه آن را پرداخت کنید.

·         با اعلامیه ارزش پارامتریک ، قابلیت و امکان گزینش قیمت براساس گروه مشتری، عامل ردیابی قیمتهای مختلف فروش هر محصول را براساس ارز دلخواه با مدل فروش انتخاب کنید.

·         با تعیین درصد افزایش و کاهش بها برای محصول در فاکتورهای صادر شده، حاشیه سود فروش خود را تعیین کنید.

·         پس از ثبت فاکتور فروش ، خروج اتومات کالا از انبار را انجام بدهید و وجه نقد آن را اخذ کنید.

·         شفافیت عملکرد خویش را با تامین کنندگان و مشتریان با امکان تهیه صورت حساب طرف مقابل خرید و فروش بیشتر کنید.