با ثبت شرکت شخص حقوقی متولد میشود

در کمپانی های نسبی هر کس به مقدار سرمایه ای که وارد کمپانی می کند از سود و ضرروزیان ان بهره مند می شود .زمانی که سرمایه ی کمپانی برای پرداخت قروض کمپانی به اندازه نباشد شرکا در قبال اشخاص ثالث مسئول پرداخت هستند مگر همین که در اساسنامه و شراکت طومار چیز دیگری تصویب شده باشد. در کمپانی های تضامنی شرکا در قبال طلبکاران مسئول پرداخت بدهی شرکت هستند اما در شرکت های نسبی چنانچه سرمایه ی شرکت برای پرداخت بدهی ها به اندازه نباشد هر یک از اعضا به نسبت سهمی که دارا هستند مسئول پرداخت هستند. در چنین شرکت هایی سرمایه وارد شده به سیستم به قطعات سهام تقسیم شده و هر فرد بسته به تعداد و قیمت سهامی که در اختیار داراست نسبت به سود و ضرر کمپانی دارای تعهد و مسول خواهد بود. طلبکاران :تا هنگامی که کمپانی فعال می باشد طلبکاران بایستی طلب خویش را از شرکت تقاضا کنند اما هنگامی که کمپانی منحل شد می توانند از تک تک شرکا اهمیت دقت به میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مطالبه کنند. هر یک از انواع کمپانی های تعاونی برای نیل به هدف ها و مسئله عمل مقرر در اساسنامه خود ، می تواند به هر نوع مبادرت قانونی دارای ارتباط حساس هدف ها و مورد قضیه عمل اهمیت خویش دست بزند و در همین صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد ، مثلاَ یک کمپانی تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود ، اقدام به کار تولیدی ، واردات ، صادرات و سرمایه گذاری در کمپانی های دیگر نماید ، سوای این که کمپانی تعدادی منظوره به حساب آید ، مشروط به اینکه عمل های ذکر شده ، مرتبط و در جهت کار تامین نیازمندی های عمومی مصرفی کارکنان کاربر باشد. کمپانی تعاونی تعدادی منظوره خاص شرکتی است که اعضای آن را موسسان آن تشکیل می دهند و یا اینکه هیئت موسس، اعضای شرکت را از در میان داوطلبانی که واجد حالت عضویت در تعاونی ها میباشند ، در حد گنجایش و امکانات خویش و مهم اعتنا به این‌که تمامی اعضاوجوارح بایستی در تعاونی شاغل باشند ، گزینش ثبت شرکت واردات می کند. در شرکت های نسبی شرکا نمی توانند سهم خویش را انتقال دهند مگر این‌که همه ی شرکا راضی بودن داشته باشند و فردی که به تیتر سهیم وارد شرکت می شود با اعتنا به سرمایه ای که می اورد نسبت به قروضی که کمپانی داراست حتی قبل ورود او هم مسئول است. اعضای تشکیل دهنده شامل هفت نفر مجمع عمومی موسس ، که سه نفر از انها به تیتر هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره ی تمام تعاون . اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت کمپانی فکر برتر لطفا از برگه ما بخواهید.