با بیش از 36000 عفونت جدید ، تعداد COVID هند به 96.44 لک | اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 04:17 PM ISTمنبع: ANI

پس از گزارش 36،011 عفونت جدید در 24 ساعت گذشته ، شمار موارد COVID-19 هند در 06 دسامبر به 96،44،222 افزایش یافت. 482 مورد مرگ و میر مرتبط با ویروس کرونا در همان دوره ثبت شد. تعداد کشته ها به یک میلیون و 40 هزار و 182 نفر رسیده است. پس از بهبود 41،970 نفر از ویروس در 24 ساعت گذشته ، موارد فعال به 4،03،248 کاهش یافته است. با بهبود کل تخلیه ها به 91،00،792 ، میزان بهبودی هند به طور مداوم در حال افزایش است.