بایچانگ بوتیا: بایچانگ بوتیا BJP را به دلیل حمله به فعالان جامعه مدنی مقصر می داند | اخبار

09 آوریل 2023، 05:33 عصر ISTمنبع: ANI

فوتبالیست افسانه ای هندی و رئیس حزب هامرو سیکیم، بایچونگ بوتیا، در اعتراض به درخواست دستگیری افراد بدجنسی که گفته می شود در 8 آوریل به تجمع فعالان جامعه مدنی در سیکیم حمله کردند، نشستند. بوتیا به اشتراک گذاشت که BJP مقصر اصلی است در حالی که دولت سیکیم یک دست نشانده است. او گفت: “BJP مقصر اصلی است در حالی که دولت سیکیم یک دست نشانده است. آنها همه چیز را تعطیل کردند. ما می خواستیم یک تجمع برای مردم کشور داشته باشیم. ما تا زمانی که هرکسی که در FIR نام برده می شود دستگیر نشود، در دارینا خواهیم بود. مردم ما کتک خوردند.»