باید یک وزارت دیگر می داد: نثار احمد رهبر کنگره در مورد گسترش کابینه کارناتاکا | اخبار

27 مه 2023، 05:47 عصر ISTمنبع: ANI

با گسترش کابینه دولت کارناتاکا که منجر به کشمکش بر سر نگرفتن برخی از اعضای جامعه شد، نثار احمد رهبر کنگره در 27 مه در بنگالور گفت که او به تصمیم اتخاذ شده توسط فرماندهی عالی احترام می گذارد و از آن استقبال می کند، با این حال، یک وزارت دیگر باید تشکیل می شد. به جامعه داده شده است. ما باید به تصمیمات فرماندهی عالی گوش فرا دهیم. اما با این حال از تصمیم انتصاب افراد خاص استقبال می کنم، اما باید یک وزارتخانه بیشتر به ما داده می شد. احمد گفت: این احتمال وجود دارد که بعد از چند ماه کابینه را تغییر دهند. دولت کارناتاکا به رهبری کنگره اخیراً مجموعه دیگری از وزرا را با هدف گسترش کابینه در این ایالت نهایی کرده است.