باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

درصورتیکه برج به طرز گشوده کار کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت است از بیشتر کردن گرمای محسوس به مرجع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن کلیدی جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی با صندلی سنگی در طول محیط که بوسیله حوضهایی مهم صفحه ها سنگی از همدیگر جدا می شوند که عملکرد آنها معلوم نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون نگهداری و نگهداری برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء طول قدمت تجهیزات و محافظت امنیت کمک انواع برج خنک کننده می کند. سخن در ارتباط اساسی مزایای انواع برج خنک کننده احتمال دارد ساعات و روز ها طول بکشد. ضروری به ذکر می باشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای با جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار باز یا بسته بودن و عامل ها اضطراری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از نحوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از فرآورده چوب یا این که فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ترکیب دو یا این که چند شیوه و یا راه متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر طریق است. همین قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن جدید و موجود است. اهمیت اعتنا به نامی که برای این مدل از برجهای خنککننده در لحاظ گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک سری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب بدون تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام می شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که انتخاب دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران متعددی می باشد که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین مدل کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای فراوان تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، ایراد جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود داراست از بین میرود. اضطراری به ذکر میباشد که در این برجها، دسته جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری میباشد و بیشترین میزان توصیه را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ساخت یک مرحله عمده برای تماس در بین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. مهم اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، فراوان بزرگ و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند البته در علیه انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اهمیت دقت به میزان نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن است بتوان به یکباره به منبع خود تخلیه کرد، البته گهگاه اوقات می بایست قبل از رجوع و برگشت به منبع مورد تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از اساسی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف میان تراکم هوای بیرون برج و جرم هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز می باشد لذا بایستی ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی بزرگ باشد تا فشار محرک مورد حیث بدست آید. یکی از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین حالت انرژی لازمه به جهت سرد کردن و کندانس بخار برابر با به عبارتی میزان گرمایی می باشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته می باشد و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا تیم سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از در آغاز از چیلر استعمال میشد. از طرح و رخ برج خود به کار گیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی با استعمال از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به خارج جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از روش یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می شود که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این فعالیت به منظور کنترل غلظت آب و میزان املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به حیث مصرف آب و انرژی هم مضاعف بهینه تر کار می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کمتر مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته بررسی میزان آپروچ از فرمول پایین استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را وقتی افزایش می‌دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. ولی با اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده اصلی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه اهمیت مشکل مواجه شده و ایجاد گروه کاهش مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین شرایط دمای آب برج 3-2 مرتبه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی با رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای لازم جهت تبادل حرارت اهمیت آب گرم، کلیدی عبور از آن ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حیاتی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج با جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته مهم جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 درصد میزان آبی است که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت و امکان را مهیا می‌کنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی میباشد که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا‌هستند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم بر روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از کالا بتونی و یا فلزی ساخته می گردند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و دارای شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای چندین خانهای ساخته میشوند که هر یک اصلی دمندهای با جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و جواب دهی لطف برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار میگیرد که به آن، دمنده از نوع جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از طرز تبخیر گزیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک‌سری از ایجاد کنندگان گوناگون از طرح های گوناگون استفاده می کنند ، همه برج های خنک کننده دارای به کارگیری از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از طرز هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower میشود به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن خلل هست در میآید، البته حساس به کارگیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. این برجها حیاتی هزینه سرمایه گذاری و تولید مضاعف بالایی میباشند و به این خاطر از دیدگاه اقتصادی وقتی مناسب هستند که زمانه استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقا راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش برخی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از مدل جریان اجباری هر یک‌سری که کوچکتر و ارزانتر هستند اما انرژی بیشتری مصرف می کنند و همینطور عیب اصلی دیگر آن ها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به یار باد کاهش مییابد البته بدلیل اینکه موسیقی انتقال تراکم کاهش است کارایی این سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.