بالا: سی ام ماهاراشترا اکنات شینده از معبد دیگامبر جین در آیودیا بازدید می کند | اخبار

10 آوریل 2023، ساعت 12:37 صبح ISTمنبع: ANI

اکنات شینده، وزیر ارشد ماهاراشترا، به همراه معاون وزیر امور خارجه دووندرا فادناویس و نمایندگان پارلمان شیو سنا و نمایندگان پارلمان در 9 آوریل از آیودیا بازدید کردند. پس از اقامه نماز در معبد رام لالا، او از معبد دیگامبر جین بازدید کرد. بعداً در طول روز، او «آرتی» را در سواحل رودخانه ساریو اجرا خواهد کرد. همچنین، او از محل ساخت و ساز در حال انجام رام ماندیر بازدید خواهد کرد. این اولین بازدید شینده از شهر معبد از زمان سوگند خوردن به عنوان وزیر ارشد ماهاراشترا در ژوئن سال گذشته است. پیش از این، وزیر امور خارجه اکنات شینده به همراه معاون وزیر امور خارجه دووندرا فادناویس از معبد هانومان گارهی نیز بازدید کردند.