بالا: بالا: تدابیر امنیتی در خارج از اقامتگاه Umesh Pal در Prayagraj قبل از استماع تشدید شد | اخبار

14 آوریل 2023، 01:07 صبح ISTمنبع: ANI

نیروهای امنیتی شدید در خارج از محل سکونت مرحوم اومش پال در پرایاگراج، UP مستقر شده اند. جلسه رسیدگی به پرونده قتل اومش پال در 13 آوریل در دادگاه ناحیه پرایاگراج برگزار می شود. در 28 مارس، عتیق احمد توسط دادگاه MP-MLA مجرم شناخته شد و به حبس ابد شدید در پرونده ربودن امش پال محکوم شد.