بالا: اکنات شینده، دوندرا فادناویس در معبد شری رام در آیودیا دعا می کنند | اخبار

09 آوریل 2023، 09:45 عصر ISTمنبع: ANI

اکنات شینده، رئیس وزیر ماهاراشترا و دوندرا فادناویس، معاون وزیر، در 9 آوریل از معبد شری رام در آیودیا بازدید کردند. آنها در معبد نماز خواندند. معبد شری رام در حال حاضر در دست ساخت است.