بازیابی های COVID-19 هند بیش از 87 لک | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 02:36 PM ISTمنبع: ANI

طبق داده های منتشر شده توسط وزارت بهداشت و رفاه خانواده ، هند در 27 نوامبر گزارش افزایش یک روزه 43،082 مورد ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته. 492 کشته در همان دوره ، منجر به افزایش تلفات COVID-19 در این کشور به 1،35،715 نفر شده است. موارد تایید شده ویروس کرونا در هند 93،09،788 است که شامل 4،55،555 عفونت فعال است. بیش از 87،18،517 نفر در 24 ساعت گذشته با 39،379 ترشحات جدید از ویروس بهبود یافته اند. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) ، در مجموع 11،31،204 نمونه در 26 نوامبر مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های تجمعی آزمایش شده برای COVID-19 تا 26 نوامبر 13،70،62،749 است.