بازگشت به طرح بازنشستگی قدیمی تقریبا غیرممکن است: Nirmala Sitharaman در ET Awards for Corporate Excellence | اخبار

28 آوریل 2023، 10:55 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر دارایی اتحادیه، نیرمالا سیتارامان، در پاسخ به سوالی در جوایز اکونومیک تایمز برای تعالی شرکتی، علیرغم اعلام برخی از دولت های ایالتی، بازگشت به طرح بازنشستگی قدیمی را رد کرد. سیتارامان گفت که بیشتر این احزاب سیاسی هستند که سعی می کنند کارت های پوپولیستی را به سمت مردم پرتاب کنند تا در انتخابات پیروز شوند زیرا آنها راه دیگری برای پیروزی نمی بینند. او گفت که این مردم نیستند که خواستار اقدامات پوپولیستی هستند، بلکه احزاب اپوزیسیون تلاش می کنند رای دهندگان را از طریق این پیشنهادات جذب کنند. او در مورد OPS گفت که در 5 تا 10 سال آینده به شدت بر دولت های ایالتی سنگینی می کند. با این حال، او همچنین افزود که یک هیئت در حال بررسی جنبه های مختلف موضوع بازنشستگی است.