باجرانگ دال در 9 مه برنامه رسیتال هانومان چالیسا را ​​در سراسر کشور در اعتراض به اظهارات رهبران کنگ برگزار می کند.

07 مه 2023، 06:43 عصر ISTمنبع: TOI.in

باجرانگ دال، شاخه جوانان ویشوا هندو پریشاد، در 9 ماه مه برنامه تلاوت هانومان چالیسا را ​​در سراسر کشور در اعتراض به اظهارات جنجالی برخی از رهبران کنگره برگزار خواهد کرد. رهبر VHP، میلیند پارنده گفت که چندین رهبر کنگره در کارناتاکا، MP، Chhattisgarh و غیره باجرانگ دال را با یک سازمان ضد ملی مانند PFI مقایسه کرده اند. او گفت که جامعه هندو به چنین رهبرانی درس خواهد داد. ممکن است یادآوری شود که در بیانیه کنگره برای انتخابات کارناتاکا ذکر شده بود که حزب سازمان‌هایی مانند باجرنگ دال را ممنوع خواهد کرد، اگرچه پس از واکنش‌های شدید، حزب تصریح کرد که هیچ پیشنهادی برای ممنوعیت باجرانگ دال وجود ندارد.