بابا کامپیوتر هنگام رانندگی در هنگام اشغال در اشرم دستگیر شد | اخبار

08 نوامبر 2020 ، 08:14 PM ISTمنبع: ANI

دولت ایندوره در تاریخ 8 نوامبر بخشی از آشرام کامپیوتر بابا را که به طور غیرقانونی در دو زمین جریب ساخته شده بود ، تخریب کرد. بینایی که نام اصلی او Namdeo Das Tyagi است به همراه دیگران دستگیر شده اند. Indore ADM ، AD Sharma در مورد دستگیری و تخریب کامپیوتر بابا گفت: “امروز مقامات سازه های غیرمجاز را که در زمین 2 گرمی گرم پنچه ای اختصاص یافته برای گاوشالا ساخته شده ، تخریب کردند. با پیش بینی اعتراضات ، 7 نفر از جمله Namdeo Das Tyagi دستگیر شدند. ”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>