بابا کامپیوتر هنگام رانندگی در هنگام اشغال در اشرم دستگیر شد | اخبار

08 نوامبر 2020 ، 08:14 PM ISTمنبع: ANI

دولت ایندوره در تاریخ 8 نوامبر بخشی از آشرام کامپیوتر بابا را که به طور غیرقانونی در دو زمین جریب ساخته شده بود ، تخریب کرد. بینایی که نام اصلی او Namdeo Das Tyagi است به همراه دیگران دستگیر شده اند. Indore ADM ، AD Sharma در مورد دستگیری و تخریب کامپیوتر بابا گفت: “امروز مقامات سازه های غیرمجاز را که در زمین 2 گرمی گرم پنچه ای اختصاص یافته برای گاوشالا ساخته شده ، تخریب کردند. با پیش بینی اعتراضات ، 7 نفر از جمله Namdeo Das Tyagi دستگیر شدند. ”