بابا کامپیوتر از زندان ایندور آزاد شد | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 01:53 PM ISTمنبع: TNN

بابا رایانه روز پنجشنبه پس از دریافت وثیقه از دادگاه بدوی از زندان مرکزی آزاد شد. وی از دادگاه JMFC راندرا سونی با وثیقه 10 هزار رومانی وثیقه گرفت. پلیس گاندی ناگار روز چهارشنبه یک مورد خشونت و ارعاب جنایی علیه کامپیوتر بابا را به دلیل خرد کردن و بدرفتاری با اعضای جامعه جین و جلوگیری از ساخت دروازه منتهی به مکان مذهبی خود در Gomatgiri با شکایت Subhash Dayal ثبت کرد. این چهارمین پرونده ثبت شده در ایستگاه پلیس گاندی ناگار بود که پس از دریافت وثیقه در تمام پرونده هایی که قبلاً علیه او ثبت شده بود ، ضمانت کرد.