این وظیفه نهادهای منتخب است که از قانون اساسی محافظت کنند: OM Birla | اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 07:26 PM ISTمنبع: ANI

به مناسبت روز قانون اساسی ، اوم بیرلا ، سخنگوی لوک سبها ، در تاریخ 26 نوامبر گفت که BR Ambedkar نقش اساسی در شکل گیری قانون اساسی ما دارد. وی گفت ، “BR Ambedkar نقش اساسی در شکل گیری قانون اساسی ما داشت. در روز قانون اساسی ملی متعهد می شویم که از آن محافظت کنیم. این وظیفه نهادهای منتخب است که از قانون اساسی محافظت کنند و وظیفه ما این است که هر طبقه ای را حفظ کنیم که روح خود را حفظ کند. در این روز ، در سال 1949 ، قانون اساسی هند توسط مجلس مentسسان تصویب شد.