“این می تواند یک انفجار باشد…”: پلیس پنجاب پس از شنیدن صدای بلند در مجاورت معبد طلایی | اخبار

11 مه 2023، 09:38 صبح ISTمنبع: TOI.in

پلیس پنجاب گفت که این احتمال وجود دارد که صدای بلندی که در نزدیکی سری گورو رام داس نیواس، در مجاورت معبد طلایی در امریتسار در ساعات اولیه روز پنجشنبه شنیده شد، ناشی از یک انفجار باشد. مظنونان در حال بررسی هستند. پلیس گفت که جمع شده است. پلیس افزود که صدا حدود ساعت 12:15 تا 12:30 صبح شنیده شد.