“این فرهنگ BJP را نشان می دهد”: دی.کی. اخبار

09 آوریل 2023، 01:27 صبح ISTمنبع: ANI

دی.کی. وی ضمن تعامل با رسانه ها گفت: «این فرهنگ BJP را نشان می دهد. این همان چیزی است که BJP مخفف آن است. من از مردم می خواهم که درباره آن بحث کنند.» هنگامی که در مورد جنجال آمول و ناندینی و سی‌تی راوی پرسیده شد که اگر آمول بیاید و شیر در کارناتاکا بفروشد، کنگره چه مشکلی دارد، او پاسخ داد: «سی‌تی راوی کشاورز نیست، او یک تعمیرکار است. او رنج کشاورزان کارناتاکا را نمی داند. 18 هزار کشاورز در این ایالت مشغول تجارت شیر ​​هستند. بنابراین، اگر او یک کانادیگا واقعی باشد، به کشاورزان ایالت کمک خواهد کرد.»