ایندوره: 52 کارمند دیوان عالی کشور آزمون COVID مثبت | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 02:41 PM ISTمنبع: ANI

آمیت ملاکار ، افسر Nodal ایندور ، در مورد وضعیت ویروس کرونا گزارش داد که در مجموع 52 پرونده مثبت در دادگاه عالی MP پیدا شده است. 322 نمونه (از Indore Bench از دادگاه عالی MP) از 23 تا 27 نوامبر مورد آزمایش قرار گرفتند. از این تعداد 52 مورد مثبت بودند. میزان مثبت بودن آن حدود 16٪ است. این موارد در منزل جدا شده است. بیشتر این پرونده ها مربوط به کارمندانی است که در دیوان عالی کشور کار می کنند. ”