ایندا قاچاق طلا: گجرات: 4 نفر در قاچاق طلا دستگیر شدند، 7.11 کیلوگرم طلا کشف شد | اخبار

01 مه 2023، 03:25 صبح ISTمنبع: ANI

تیم SOG پلیس سورات در 30 آوریل 7.11 کیلوگرم طلا به ارزش 4.30 کرور روپیه کشف و ضبط کردند. 4 نفر از عوامل قاچاق دستگیر شدند. تیم SOG در 15 روز گذشته آنها را زیر نظر داشت. در بازرسی دیشب موفق شدیم این باند را دستگیر کنیم. 4 نفر از جمله فنیل، نیروو، اومش و ساوان دستگیر شدند. شراد سینگال، کمیسر مشترک پلیس سورات گفت: 7.11 کیلوگرم طلا از آنها کشف شد.