اگر BJP به CBI دستور دستگیری من را داده باشد، قطعاً دستورالعمل ها را دنبال می کند: Kejriwal | اخبار

15 آوریل 2023، ساعت 12:50 عصر ISTمنبع: TOI.in

آرویند کجروال، رئیس وزیر دهلی روز شنبه گفت که اگر او فاسد است، هیچ کس در این دنیا صادق نیست. او افزود که اگر BJP به CBI دستور دستگیری من را داده باشد، CBI آشکارا از دستورات آنها پیروی خواهد کرد.