“اگر ما زمین خود را به دلیل کنگره به چین از دست نداده ایم”: پرالحاد جوشی | اخبار

نوامبر 23 ، 2020 ، 09:08 PM ISTمنبع: ANI

پرهلاد جوشی ، وزیر اتحادیه امور پارلمانی ، رهبر کنگره ، راهول گاندی و حزب را مورد انتقاد قرار داد و گفت: “اگر ما زمین خود را به دلیل حزب کنگره به چین از دست نداده ایم ، این سیاست های نادرستی از سال 1962 است.” وی گفت ، “حداقل راهول گاندی و کنگره نباید این مسئله را مطرح کنند. اگر ما زمین خود را به دلیل حزب کنگره و سیاست های نادرستی از سال 1962 به چین از دست داده ایم ، آنها ابتدا باید مسائل مربوط به حزب خود را مرتب کنند و سپس صحبت کنند. ” پیش از این ، رهول توئیت کرد ، “استراتژی ژئوپلیتیک چین را نمی توان با استراتژی رسانه ای روابط عمومی مقابله کرد. به نظر می رسد این واقعیت ساده ذهن کسانی که GOI را اجرا می کنند دور است. “